SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt juhtimis- ja meeskonnakoolitustega ning muudatuste konsulteerimisega. Lisaks osutame personalitöö, juhtimise ja juhendamise alaseid konsultatsiooniteenuseid (coaching, tagasisideuuringud, arengu­programm­­mid, hindamised jne).

Esimestel tegevusaastatel (1989-1992) korraldas SELF II vastavalt väljaõppele põhiliselt suht­lemis­treeninguid ja enesekehtestamistreeninguid ettevõtjatele. 1992. aastal omandatud efektiivsus­treeningu metoodika võimaldas kursuste valikut mitme­kesis­tada.

1995. aastal said Karin Hango ja Vahur Murutar õiguse läbi viia ka psühhoteraapiakursusi ja ka­su­tada tegevuslikke meetodeid töös meeskondadega.

Samast aastast pakume oma klientidele ka personali hindamise teenuseid, koostöös Fontesega hakkasime välja töötama kompetentsisõnastikku Eesti juhtide hindamiseks.

1997. aastast oleme korraldanud suhtlemistreenerite väljaõppekursusi.

Järgnevatel aastatel keskendus SELF II arendusprojektidele, mille käigus koolitati süstemaatiliselt mitmete suurettevõtete personali teenindajatest tippjuhtkonnani (nt Eesti Telefoni, Eesti Energia tellimusel). Klientide soovil oleme koostanud ka teenindus- ja müügistandardeid, juhtide hindamise ja arendamise raamistikke ning mitmesuguseid arendusprotseduure.

2000. aastal töötasime välja mitmed uued eneseanalüüsi ja enesejuhtimise kursuseid.

2005. aastast alates kasvas märgatavalt juhtimiskoolituste ja meeskonnatreeningute osakaal. Olu­li­seks tegevuseks sai ettevõtete konsulteerimine.   Hakkasime välja andma ajalehte „Kas kõik on õpitud?“.

2006. aastal muutus koolitustel kasutatav metoodika veelgi mitmekesisemaks – lisandusid näitle­ja­tega koolitused ning eelneva uuringuga koolitused. Käivitus koolituse koordinaatorite mees­kond, tänu kellele on tagatud rätsepatöö mõõtu korraldus ka mahukate projektide käigus.

2008. aastal said Karin Hango ja Vahur Murutar rahvusvahelise psühhodraama ja grupi­psühho­teraa­pia Trainer. Educator. Practitioner tiitli. SELF-koolituses hakkasime senisest veel rohkem rõhku panema osalejate isiksusliku kasvu toetamisele ja teistele reaalseid muudatusi tagavatele arendus­tegevustele. Astusime Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liikmeks.

2009-2010 läbis Karin Hango muudatuste konsultantide ja coachide väljaõppekursuse (CCC) Inseadis. 2010-2011 õppis Vahur Murutar muudatuste konsulteerimist Harvardis ja sai 2012. aastal muutumisimmuunsuse coachi sertifikaadi (ITC™).

2012. aastal omistati Karin Hangole konsultandi kutse kõrgeimal tasemel. 2015. aastal uuendasid Karin Hango ja Vahur Murutar suhtlemistreeneri kutse kõrgeimal tasemel.

2015. aastal hakkasime läbi viima positiivse psühholoogia ja teadveloleku teemalisi koolitusi.

2016. aastast leiab meid Facebookist (https://www.facebook.com/SELFkoolitus/).

2017. aastal uuendasid SELF II koolitajad Vahur Murutar ja Karin Hango suhtlemistreeneri kutsetunnistusi ja said lisaks täiskasvanute koolitaja kutse (tase VII).

2018.-2019. aastal õppisime juurde positiivse tööõhkkonna kujundamist ja lepitamist ning lugude kasutamist arendamisel.

2019. a andsime välja SELFi kogemusi edastava raamatu “Kolmkümmend aastat sisemisele minale”.

SELF II koolitajad on Agne Puusaar, Karin Hango, Vahur Murutar jt. Büroojuht on Marie Reemann.