SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt muudatuste konsulteerimise ning muudatustega seotud EQ alaste väljakutsete toetamisega koolituste ja konsultatsioonide abil. Lisaks viime läbi koolituskursusi ja osutame personalitöö, juhtimise ja juhendamise alaseid konsultatsiooniteenuseid (coaching, tagasisideuuringud, arenguprogrammid, hindamised jne).

Esimestel tegevusaastatel (1989-1992) korraldas SELF II vastavalt väljaõppele põhiliselt suhtlemistreeninguid ettevõtjatele.

1992. aastal omandatud efektiivsustreeningu metoodika võimaldas kursuste valikut mitmekesistada.

1995. aastal said Karin Hango ja Vahur Murutar õiguse läbi viia ka psühhoteraapiakursusi ja kasutada psühhodraama meetodeid töös meeskondadega.

Samast aastast pakume oma klientidele ka personali hindamise teenuseid, koostöös Fontesega hakkasime välja töötama kompetentsisõnastikku Eesti juhtide hindamiseks.

1997.  aasta suurimaks projektiks oli esimese suhtlemistreenerite väljaõppekursuste korraldamine.  

Järgnevatel aastatel keskendus SELF II arendusprojektidele, mille käigus koolitati süstemaatiliselt mitmete suurettevõtete personali teenindajatest tippjuhtkonnani.

Klientide soovil oleme koostanud ka teenindus- ja müügistandardeid ning mitmesuguseid arendusprotseduure.

1999. aastal sai SELF II Haridusministeeriumi koolitusloa SELFi ERAKOOLi loomiseks, mis tegutseb alates 2000. aastast.

2000. aastal töötati välja mitmed uued eneseanalüüsi ja enesejuhtimise kursused juhtidele.

2005. aastast alates kasvas märgatavalt juhtimiskoolituste ja meeskonnatreeningute osakaal. Olulise osakaalu SELFi tegevuses sai ettevõtete konsulteerimine.      

2006. aastal muutus koolitustel kasutatav metoodika veelgi mitmekesisemaks – lisandusid näitlejatega koolitused ning eelneva uuringuga koolitused. Käivitus koolituse koordinaatorite meeskond, tänu kellele on tagatud rätsepatöö mõõtu korraldus ka mahukate projektide käigus.

2008. aastal said Karin Hango ja Vahur Murutar rahvusvahelise psühhodraama ja grupipsühhoteraapia Trainer.Educator.Practitioner tiitli. SELF-koolituses hakkasime senisest veel rohkem rõhku panema osalejate isiksusliku kasvu toetamisele ja teistele reaalseid muudatusi tagavatele arendustegevustele. Astusime Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liikmeks.

2009-2010 läbis Karin Hango konsultantide väljaõppekursuse (CCC) Inseadis.

2010. aastal sai Endel Hango Luguteatri lavastaja kõrgeima taseme väljaõppe meetodi rajajalt J. Foxilt.

2010-2011 õppis Vahur Murutar muudatuste konsulteerimist Harvardis ja sai 2012. aastal muutumisimmuunsuse coachi sertifikaadi.

2012. aastal sai Karin Hango konsultandi kutse kõrgeimal tasemel ja Endel Hango ning Liis Aavaste-Hango rahvusvahelise psühhodraama lavastaja sertifikaadi (Certified Practitioner).

SELF II võttis 2012. aastal üle rahvusvahelise Psychodrama Co-operationi töö, milleks asutati SA Psühhodraama Instituut.