Meie põhiväärtused

Areng 

  • Oleme ergastajad, arengu agendid.
  • Me peame tähtsaks tegevusest ja kogemusest õppimist ning innustame õpitut kohaselt kasutama.
  • Me arendame oskusi, mis on praktiliselt rakendatavad.

Partnerlus 

  • Me hoolime endast ja oma partneritest ning eeldame pühendumist koostööle.
  • Nii kliendisuhetes kui ka arendustegevustes tugineme võitja-võitja põhimõttele.
  • Oleme oma tegevuses professionaalsed ja vastutustundlikud.
Terviklikkus 

  • Meie jaoks on oluline inimeste, gruppide ja organisatsioonide terviklik ning mitmekülgne jätkusuutlik areng. Me tunneme, mudeldame ja toetame terviklikku arengut.
  • Esitame väljakutseid teadlike valikute tegemiseks.
  • Me tugineme oma tegevuses usaldusväärsetele tõestatud teadmistele ja kogemusele.