Millistest põhimõtetest lähtume?
  1. Efektiivsus - anname lühikese ajaga aktiivseid õppemeetodeid ja ulatuslikku jaotusmaterjali kasutades ülevaate õpetatavast erialast.
  2. Rakenduslikkus - võimaldame õppida praktikute kogemustest ning otsime koos õpilastega õpitava rakendusi nende töös.
  3. Kaasaegsus - toetume tänapäevastele teadmistele inimeste arendamisest ja koolitamisest, kasutame muuhulgas efektiivsustreeningu, piirangute teooria, grupi eq, sotsiomeetria jt suundade uusimat oskusteavet.

Mida õpetame?

MUUDATUSTE JUHTIMISE ARENGUPROGRAMM

Programmi eesmärk on tegutsevate juhtide täiendav ettevalmistamine inimeste ja protsesside juhtimiseks kõikvõimalike nii lihtsate kui transformatsiooniliste (innovatsiooniga seotud) muudatuste tingimustes. Arenguprogrammi sihtgrupiks on juhid, kes peavad juhtima muudatusi oma ettevõttes või organisatsioonis. 

JUHTIDE ARENGUPROGRAMM

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest juhtimisvaldkondadest, juhtimistegevustest ja juhi kompetentsidest ning oskustest. 

KONSULTANTIDE ARENGUPROGRAMM

Arenguprogrammi eesmärgiks on tõsta programmis osalevate konsultantide  pakutava konsultatsiooniteenuse kvaliteeti ning valmistada neid ette  konsultandi riikliku kutse saamiseks.

ARENDUSJUHTIMISE METOODIKAD

Väljaõppekursuse eesmärk on aidata õppijatel arendada teadmised, oskused ning kujundada väärtushinnangud, mis võimaldavad organisatsioonides edukalt kavandada ja juhtida personaliga seotud arendustegevusi. Rõhuasetus on erinevate arendusmeetodite praktilise kasutamise omandamisel igapäevatööks.

SPONTAANSUSE JA LOOVUSE KURSUS

Kursuse eesmärk on inimeste spontaansuse ja loovuse arendamine ning isiksusliku kasvu soodustamine.

Kursuse tulemusena suureneb võime kohaselt uudsetes situatsioonides reageerida ning väheneb esinemisega seotud ärevus. Kursus on eelduseks Tartusse moodustatava luguteatri trupiga liitumiseks.

KOOLITAJATE-SUHTLEMISTREENERITE VÄLJAÕPE

Õppe eesmärgiks on luua teadmisi ning kujundada oskusi, mis on vajalikud efektiivseks koolitamiseks (sh suhtlemisoskuste treenimiseks).

Õpingute raames käsitletakse täiskasvanute koolitamise ning suhtlemistreeningute läbiviimisega seonduvaid teooriaid ja tehnoloogiaid. Suur osakaal on treeningutel ja praktikatöödel, et lõpetajad oleksid võimelised omandatut kohe rakendama.

PSÜHHODRAAMA AASTANE KURSUS 

Koolituse eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama alase baasväljaõppe andmine.

Kursuse tulemusena saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Nad omandavad psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid.


Tellimiseks sisekoolitusena.