Juhtimiskoolitus

Näitlejatega juhtimiskoolitus baseerub eelintervjuude käigus selgunud keerulistel situatsioonidel.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate situatsioonitunnetust, enesejuhtimist ja käitumisrepertuaari, mille tulemuseks on efektiivsem ja tulemuslikum tegutsemine ning parem enesetunne keerulistes situatsioonides. Samuti õpivad osalejad üksteiselt ning koolituse käigus saavad nad tegeleda nii oma tugevuste ja nõrgemate külgede arendamisega, kui ka uue jõu leidmise ja kasvatamisega. Samuti võimaldab koolitus teadvustada enda igapäevaseid käitumismustreid ning paremini mõista oma alluvaid, ülemusi, partnereid.

Koolituse muudab unikaalseks võimalus õppida nii koolitajate, näitlejate kui kolleegide- grupiliikmete kogemusest ja leida midagi uut, et integreerida see oma juhtimisstiili.

 

Koolitusest on kasu, kui:

  • oled müügitööst väsinud ning otsid uut "särtsu"
  • ikka ja jälle korduvad probleemid on sind ära tüüdanud
  • alluvad on Sinu jaoks ebahuvitavad või käituvad arusaamatult
  • keerulised juhtimissituatsioonid võtavad Sinult liiga palju energiat või Sa pole oma tegutsemise tulemusega rahul (nt alluvate seas mõjule pääsemine, tegutsemiseks motiveerimine, negatiivse tagasiside andmine)
  • soovid tuua oma tegemistesse väge ja värskust
  • otsid midagi, mida raamatutes ei kirjutata ja koolitustel ei õpetata


Kestus: 2 päeva

Grupi suurus: 4 - 20 juhti

Koolitus toimub osaliselt suures grupis ning osaliselt temaatilistes töötubades (4-5 inimest), mille kõik osalejad läbi käivad.