NÄITLEJATEGA KOOLITUSED

Koolitustel on üheks efektiivse õppimise rakenduseks näitlejate kasutamine koolitusprotsessis. Sellistel koolitustel kaasatakse luguteatri (playback theatre) näitlejaid, kes on saanud spetsiaalse spontaansuse ja loovuse alase väljaõppe. See võimaldab näitlejatel esitada väga erinevaid situatsioone ja rolle sellisel viisil, et koolitatav tunneb toimuvaga seost - osalejad kaasatakse nii ratsionaalsel, emotsionaalsel, kogemuslikul, jt tasanditel.

Näitlejaid kasutavas koolituses näeb osaleja enda või kaaslase kirjeldatud keerulisi situatsioone, halbu alluvaid, üleolevaid ülemusi, vastikuid kliente, jt peegeldatuna näitlejate poolt ja nendega hättajäämist või toimetulemist. Koolitus sobib erineva tasemega gruppidele ja osalejatele, kuna rõhk ei ole spetsiifiliste teadmiste edastamisel, vaid pigem hoiakute ja mõtteviisi arendamisel ning motivatsiooni ja energia äratamisel. Tulemuseks on uue perspektiivi märkamine ja uute aspektide tajumine. Samas on võimalik rohkem rõhku panna ka tegutsemisele ja reaalsele harjutamisele, kui kasutada näitlejaid nö vastumängijatena. Sellisel juhul on tulemuseks partneri(te) ja situatsiooni(de) parem tajumine ning samuti võimaldab see teadvustada personaalseid käitumismustreid ja neid mõnevõrra kohandada.


SELF II viib näitlejatega koolitusi läbi koostöös Tartu Spontaansusteatriga.


Näitlejatega koolitus koostatakse alati lähtudes tellija vajadustest ning seda saab tellida väga erinevatel teemadel, nt:


Näitlejatega koolitusi viib vastutava koolitajana peamiselt läbi Endel Hango, kes on õppinud luguteatri näitleja ja lavastaja, Tartu Spontaansusteatri trupi liige. Lisaks omab psühhodraama grupijuhi sertifikaati Rootsi Moreno Instituudist ning on riiklikku kutset omav konsultant ja suhtlemistreener.


Tellimiseks sisekoolitusena.