ESINEMISOSKUSED

Traditsiooniliselt pakume

Koolitame gruppe ja juhendame inimesi esinemisoskuste arendamisel, tuues välja ja õpetades lihtsaid osaoskusi.

 

Uuemat 

Erilist tähelepanu pöörame esinemisega seotud sisemistele oskustele, sh esinemisärevusega toimetulekule.

Treeningu eesmärgiks on olulisemate esinemisvõtete omandamine.

 

Kursuse tulemuseks on teadlikkus avaliku esinemise psühholoogilistest seaduspärasustest, suurem oskus esinemist ette valmistada ja publiku ees esineda ning suurem enesekindlus esinemisel.

 

Teemad:

  • esinemise ettevalmistamine
  • esinemise alustamine
  • seisukohtade põhjendamine
  • käitumine kuulajate ees, mõistetav ja veenev kõnelemine
  • esinemise lõpetamine
  • abivahendid ja nende kasutamine
  • esinemishirm ja sellega toimetulek
  • auditooriumi küsimustele ja vastupanule reageerimine

 

Treeningu kestus 2 päeva.

Õppemeetodid: videoharjutused, demonstratsioonid ja lühiloengud.

Õppematerjalid kõigile, lõpetajatele tunnistus.

Grupis  kuni 8 inimest.


Tellimiseks sisekoolitusena.