Stressijuhtimine


Tellimisel komplekteeritud grupile


Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi stressi olemusest ja põhjustest, õpetada osalejaid märkama oma stressi allikaid, ennetama ülemäärase stressi kuhjumist ning täiendada stressijuhtimise oskusi.


Stressijuhtimise kursuse tulemusena oskab osaleja  

 • ära tunda oma stressi sümptomeid
 • teadvustada oma stressiallikad
 • valida vastavalt olukorrale sobivaid toimetulekustrateegiaid
 • laiendada olemasolevaid stressijuhtimise strateegiaid
 • analüüsida ennast stressijuhtimise vaatevinklist lähtuvalt


Teemad:

 • Stressi mõiste ja olemus
 • Stressi allikad
 • Isiklike stressiallikate kindlakstegemine
 • Stressi sümptomid
 • Stressiga toimetuleku üldpõhimõtted:
  • personaalsed toimetuleku meetodid
  • sotsiaalne toetus
  • organisatsioonilised toimetuleku meetodid
 • Toetusvõrgustik kui üks vahend stressiga toimetulekuks
 • Tööstressi olemus ja mõiste
 • Tööstressiga toimetuleku üldpõhimõtted ja meetodid
 • Läbipõlemise mõiste, olemus
 • Läbipõlemise vältimine

Koolituse kestus 16 tundi.

Grupis 7-12 inimest.

Teooria, grupiarutelud, eneseanalüüs, praktiline harjutamine.

Õppematerjalid kõigile. Lõpetajatele tunnistus.