Psühholoogilise kapitali kasvatamine


Kahepäevane kursus sisekoolitusena


Koolituskursuse
eesmärgiks on osalejate enesejuhtimise alase võimekuse arendamine.

Koolituse tulemusena 

 • omandavad osalejad teadmisi positiivsest psühholoogiast ja psühholoogilise kapitali arendamisest,
 • areneb osalejate eneseteadlikkus,
 • suureneb nende enesemotiveerimise oskus ning võimekus tegutseda motiveeriva eeskujuna ka muutuvas ja stressirohkes keskkonnas.


Teemad koolitusel
:

 • Positiivne psühholoogia. Töörõõmu alused.
 • Psühholoogiline kapital ja selle kasvatamine.
 • Harjutusi oma tugevuste leidmiseks, töö tähenduslikkuse tunnetamiseks ja optimismi ning lootusrikkuse suurendamiseks
  • õnneratas,
  • tugevused ja edu töös.
 • Võimekusetunde kasvatamise viise.
 • Plastilisus kui eeldus tagasilöökidega toimetulekuks. Kuidas suurendada kontrolli oma töö üle.
 • Mindfulness (teadvelolek, ärksameelsus) kui võimalus psühholoogilise kapitali kasvatamiseks.
 • Proaktiivne lähenemine ajakasutusele ja fokusseeritud tegutsemine.


Vastutav koolitaja Karin Hango.