Juhendamiskoolitus


SELF II juhendamiskoolituse põhisõnum:
 • Inimesel on arenguvajadus ja võimalus areneda suurendab tema rahulolu 
 • Juhendamine (coaching) on suunatud töötaja tööalaste oskuste ja hoiakute arendamisele, on reeglina töökeskne ja seotud ettevõtte või asutuse eesmärkide saavutamisega.

Koolituse  tulemusena teadvustavad juhendajad paremini oma rolli, tegevuse eesmärke ja vastutust. Koolitusel osalejad täiendavad juhendamisel vajalikke teadmisi ning oskusi.


Teemad:
 • juhendamise olemus ja eesmärk 
 • juhendamine ja coaching
 • peamised juhendamisel vajaminevad psühholoogilised oskused ja hoiakud 
 • juhendamiskokkuleppe sõlmimine 
 • ootuste selge väljendamine, vastutuse jagamine juhendatavaga 
 • peamised juhendamistehnikad (sh aktiivse kuulamise kasutamine) 
 • nõustamisoskused juhendajatöös 
 • tagasiside juhendamisel 
 • juhendamisel esinevate probleemsete olukordade lahendamine 
 • arengutakistustega arvestamine ja nende ületamine

Meetodid: Kursusel kasutame grupiarutelusid, demonstratsioone, interaktiivset loengut + tööd infomaterjalidega, rollimänge, videoharjutusi, juhtumite arutelusid.


Koolitus kestab 16 tundi.

Grupi suurus 7-12 inimest.


Tellimiseks sisekoolitusena.