Arengu- ja hindamisvestluste korraldamine

Koolituse eesmärgiks on esmane psühholoogiline ettevalmistus arenguvestluste korraldamiseks ja arengu-hindamisvestluste läbiviimise ühtlustamine ettevõttes.


Koolituse tulemusena kujuneb osalenutel selgem ülevaade arenguvestluste eesmärkidest ja läbiviimise põhimõtetest. Osalenud omandavad peamised töötajate motiveerimisel ja arenguvestluste läbiviimisel vajalikud tehnikad.


Teemad:

• töötajate arengu planeerimine, arenguvestluste roll selles; 
• arenguvestluse funktsioonid ja läbiviimise põhimõtted; 
• arenguvestluste eesmärgistamine; 
• töötajate motiveerimine vestluseks; 
• aktiivse kuulamise tehnikad vestluse juhtimiseks ja informatsiooni saamiseks; 
• arenguvestluste struktuur; 
• tulemuste monitoorimine, tagaside andmine ja uute väljakutsete sõnastamine vestluse käigus
• töötajate kutsesobivuse ja arenguülesannete hindamine vestluste käigus; 
• vestluste tulemused, nende fikseerimine; 
• läbiviija tüüpvigu.


Meetodid: teooria, grupiarutelud, ajurünnakud, näidised, harjutused, rollimängud, juhtumite lahendamine.

Grupis 7-12 inimest.

Koolitus kestab 16 tundi.Tellimiseks sisekoolitusena.