Tööstress ja läbipõlemine

Tööstressi psühhosotsiaalsete faktorite riskianalüüs.


Tööstressi faktorite ja taseme riskianalüüs on koolitus- ja arendusfirma SELF II poolt välja töötatud uuring, mille tulemusena on võimalik kindlaks teha stressi põhjused ja selle tagajärjed konkreetses organisatsioonis või selle valitud üksustes ning leida sobivad stressi ennetamise ja juhtimise viisid.

Riskianalüüsi eesmärk on:

  • leida organisatsiooni düsfunktsioneerimise põhjusi;
  • kindlaks teha organisatsiooni stressiprofiil;
  • hinnata organisatsiooni funktsioneerimise taseme optimaalsust;
  • hinnata distressi ohu esinemist.

Riskianalüüsi tulemusena:

  • saab juhtkond kirjaliku aruande ülevaatega stressitaseme olukorrast organisatsioonis, riskianalüüsi ja vajadusel soovitused olukorra parandamiseks
  • on võimalik leida organisatsioonile sobivaimad stressi juhtimise viisid
  • saab hinnata ennetavate stressijuhtimise tegevuste tulemuslikust
Tööstressi riskianalüüs on mõeldud nii riigiasutustele kui eraettevõtetele.
Eriti sobilik on see hierarhilistele organisatsioonidele, mille juhtkond kas:
  • soovib rakendada meetmeid töökeskkonna parandamiseks või
  • saada objektiivset kinnitust oma hinnangule olukorra kohta


Riskianalüüs kestab 6-8 nädalat, sõltuvalt organisatsiooni suurusest ja valitud meetoditest. 

Hind sõltub organisatsiooni suurusest ja valitud meetoditest.