Nõustamine


Nõustamine on kliendi abistamine probleemide lahendamisel ja raskuste ületamisel, mille eesmärgiks on käitumise muutmine.

Nõustamine aitab:

  • paremini mõista enda tundeid, mõtteid ja soove
  • teha oma elus rahuldustpakkuvamaid valikuid
  • mõista otsustamis- ja planeerimisraskuste tagamaid
  • uurida oma suhteid ja nende keerukusi
  • paremini toime tulla raskustega tööelus
  • leida motivatsiooni

Nõustamine toimub nõustamisvestlustena professionaalse psühholoogiga kokkulepitud regulaarsusega.