Mis on coaching?


Coaching (Individuaalne arengunõustamine) on arendusmeetod, mille abil organisatsioonide töötajad, eelkõige tippjuhid ja võtmeisikud, saavad määrata ja täpsustada oma arenguülesandeid ja jälgida nende täitmist.

Arengunõustamine on pikemaajalisem personaalne nõustamissuhe kliendi (juhi) ja konsultandi vahel, mille aluseks on kliendi arenguhuvid, -eesmärgid ja -ootused. Kogu nõustamistegevus lähtub kliendi vajadustest ja on rangelt konfidentsiaalne.

Arengunõustamine on õppeprotsess. Isiklik arengunõustaja võib küsitleda, peegeldada, arutleda või väidelda kliendiga selleks, et aidata tal defineerida eesmärke, kujundada strateegiaid, suhteid ja tegevusplaane nende eesmärkide täitmiseks.

Arengunõustaja jälgib kliendi edusamme ja toetab teda arenguülesannete täitmisel, kuid ei võta tema eest vastutust ega langeta otsuseid.

Nõustamine algab kohtumisega, mille eesmärgiks on konsultandi ja nõustatava vastastikuse sobivuse kontrollimine ning arengunõustamise eesmärgistamine ja edasistes tegevustes kokku leppimine. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku ka järgmiste, kokku minimaalselt 3, kokkusaamise osas.

Soovitav vahe konsultandiga kohtumiste vahel on 4 - 5 nädalat. Vahepeal tegeleb töötaja ise oma individuaalsete arenguülesannetega ja/või kasutatakse arengunõustamise teisi töövorme.