Coaching

Individuaalne arengunõustamine (personal coaching) on sobivaim arendusmeetod juhtidele ja võtmeisikutele, kellest oleneb organisatsioonis palju ja kes vajaksid või sooviksid süvendatult tegeleda enesearendusega töö, karjääri või suhete kontekstis.
  • kiirete muudatuste aegadel toime tulla raskustega ja säilitada motivatsiooni
  • valmistuda suurteks väljakutseteks või karjäärihüpeteks
  • püstitada arengueesmärke, kui juht või töötaja tunneb, et ta ei saa piisavalt tagasisidet oma tegevuse kohta (on üksinda)
  • Täiendavalt motiveerida arenemishuvilisi töötajaid
  • "töövarjuna" jälgimine, mil konsultant saadab nõustatavat nõupidamistel, läbirääkimistel, tööintervjuul jm.
  • iseseisev töö kirjandusega ja püstitatud arenguülesannete täitmine
  • seminarid, rühmatööd, meeskonnatööd kaastöötajatega
  • psühholoogiline testimine, kaastöötajate tagasiside-uuringud ja vahetu juhi tagasiside-intervjuud

Individuaalne arengunõustamine aitab:

Individuaalse arengunõustamise käigus saavad juhid kogemuse väga heast arendamisest/juhendamisest ja saavad seda edaspidi kasutada mudelina oma alluvate arendamisel.

Individuaalne arengunõustamine toimub töökesksete nõustamisvestluste vormis konsultandiga kokkulepitud regulaarsusega. Paremate tulemuste saamiseks ja arengu kiirendamiseks on soovitav neid intervjuusid kombineerida ka teiste töövormidega.

Kliente kellele SELF II on pakkunud individuaalset arengunõustamist: 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Roche Eesti, TransferWise, Overall, Riigikantselei, Regio, Elion, Division, Eesti Pank, Microsoft (Skype), Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Tartu Observatoorium, Sotsiaalministeerium jt.