Coaching

Individuaalne arengunõustamine (arengutreening) on sobivaim arendusmeetod juhtidele ja võtmeisikutele, kellest oleneb organisatsioonis palju ja kes vajaksid või sooviksid süvendatult tegeleda enesearendusega töö, karjääri või suhete kontekstis.Coaching aitab
  • kiirete muudatuste aegadel toime tulla takistustega ja säilitada motivatsiooni
  • valmistuda suurteks väljakutseteks või karjäärihüpeteks
  • püstitada arengueesmärke olukorras, kus juht või töötaja tunneb, et ta ei saa piisavalt tähelepanu, toetust ja tagasisidet oma tegevuse kohta 
  • täiendavalt motiveerida arenemishuvilisi töötajaid

Arendavatele vestlustele võivad lisanduda
  • "töövarjuna" jälgimine, mil konsultant saadab nõustatavat nõupidamistel, läbirääkimistel, tööintervjuul jm.
  • iseseisev töö kirjandusega ja püstitatud arenguülesannete täitmine
  • seminarid, rühmatööd, meeskonnatööd kaastöötajatega
  • psühholoogiline testimine, kaastöötajate tagasiside-uuringud ja vahetu juhi tagasiside-intervjuud

Individuaalse arengunõustamise käigus saavad juhid kogemuse väga heast arendamisest/juhendamisest ja saavad seda edaspidi kasutada mudelina oma alluvate arendamisel.

Kliente kellele SELF II on pakkunud individuaalset arengunõustamist: 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Roche Eesti, TransferWise, Overall, Riigikantselei, Regio, Elion, Division, Eesti Pank, Microsoft (Skype), Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Tartu Observatoorium, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalkindlustusamet jt.