Coaching


Coachingute eesmärk

on mitmesuguste coachingu meetodite abil toetada kliente (nii üksikisikuid kui meeskondi) nende arengus. Konkreetsed arengueesmärgid püstitatakse avakohtumisel.

 

Individuaal coachingutel kasutatavad meetodid

·         coachinguvestlused, millel kasutatakse mittedirektiivse nõustamise ja lahenduskeskse lähenemise tehnikaid

·         loovharjutused ja positiivse coachingu tehnikad;

·         arengutreening (coaching), kasutades ITCTM metoodika elemente;

·         vaheülesannete täitmine töökohal, nende reflekteerimine ja analüüs, kokkuleppel ka monitoorimine.

 

Grupicoachingutel kasutatakse

·         sotsiomeetrilisi harjutusi

·         arutelutehnikaid (sh nt kupli all meetod, klubi meetod jt)

·         tegevuslikke meetodeid ja sotsiodraama tehnikaid