360°

360° tagasiside on hindamis- ja arendusinstrument, mille abil on võimalik anda kompleksset tagasisidet hinnatava inimese kompetentsidele, oskustele ja käitumisele. Valdavalt kasutatakse seda juhtide arendushindamiste teostamiseks.

360° mõju arengule on suurim, kui hindamist teostatakse regulaarselt, nt 1-3 aastaste vahedega ja hinnataval on võimalik võrrelda erinevate perioodide hindamistulemusi.

360° tagasiside-hindamine sobib suurepäraselt individuaalsete või ka meeskondlike arengueesmärkide püstitamise aluseks ja arendustegevuste tulemuslikkuse jälgimiseks.

Meetodi lühitutvustus
Hindamisprotsess

Hindamine ise kestab tavaliselt 2-4 nädalat. Kogu hindamisprotsessile kuluv aeg sõltub tellitavate eel- ja järeltööde mahust, samuti hinnatavate ja hindajate arvust, kuid reeglina ei ole see koos ettevalmistustöödega lühem kui 6 kuud.

Hind sõltub hinnatavate juhtide arvust ja tellija valikust eel- ja järeltööde osas.