ARENGUPROGRAMM “SPETSIALISTIST JUHIKS” – ROLLIVAHETUS INSPIREERIVAS ÕHKKONNAS KOGENUD ARENDAJATE JUHENDAMISEL

Järgmised arenguprogrammi toimumise kuupäevad:

 I moodul 21.-22. september 2021
 II moodul 19.-20. oktoober 2021
 III moodul 25. november 2021

Registreeru SIIN!

Pakume intensiivset ja praktilist koolitust uutele juhtidele!

Arenguprogramm on loodud inimeste juhtimise oskuste treenimiseks ja juhirolli võtmise toetamiseks ning sobib nii neile, kes valmistuvad lähiajal juhiks saama, kui ka neile, kes on hiljuti juhiks saanud.

Koolitustel kasutame tänapäevaseid täiskasvanuõppe- ning aktiivmeetodeid, sh harjutusi videotagasisidega. Kõik osalejad saavad võimaluse harjutada aktiivses rollis ja tagasisidet oma soorituse kohta.

Arenguprogrammi teemad:

  • Isikliku arengu eesmärgistamine arenguprogrammis, vajalike tegevuste kavandamine.
  • Juhi roll. Ootused juhile.
  • Spetsialisti rollist juhi rolli üleminek ning selleks vajalikud liidrivõimekused. Juhtimisvaldkonnad. Inimeste juhtimiseks vajalikud oskused.
  • Praktiline juhtimisoskuste treening: autoriteedi saamine; motiveeriv delegeerimine; arendav tagasiside; nõupidamised, meeskonna juhtimine
  • Juhi enesejuhtimine. Eneseteadlikkus.
  • Edasise arengu eesmärgistamine juhina

Programmi sisenemisel viivad koolitajad osalejatega läbi eelintervjuud ning kõik osalejad esitavad kirjaliku eeltöö (eneseanalüüs teemal “Minu arengust juhiks kasvamisel”). Moodulite vahel osalejad täidavad erinevaid praktilisi juhtimisülesandeid õpitule tuginedes, ning kirjutavad kirjalikke refleksioone saadud kogemusest ja õppetundidest, millele koolitajad annavad personaalset tagasisidet.

Koolitajad: Vahur Murutar

Suurte kogemustega juhtimistreener ja coach väga erinevates valdkondades alates Skypest ja Transferwisest kuni Eesti Panga ja Keskkonnainspektsioonini, aktiivõppe meetodite valdaja ja suhtlemistreener.

„Mulle väga meeldib gruppides keerulisi juhtimissituatsioone modelleerida ja koos lahendada. Kohasel lahendamisel on abiks igapäevased suhtlemisoskused nagu võime luua ja hoida head suhet, selgelt rääkida ja partnerit tähelepanelikult kuulata. Juhiks olemine nõuab ka julgust ette võtta tegevusi, mille kohta sa ette ei tea, kuhu sa välja jõuad. Selle juures saab igaüks tuge oma spontaansuselt, mida saab praktiliste treeningute käigus välja arendada. Seda oma programmis teemegi.“


Agne Puusaar 

Üle 20-aastase praktilise juhtimis- ja ettevõtluskogemusega ning grupijuhi väljaõppega täiskasvanute koolitaja, pikaajalise uute juhtide arendamise kogemusega.

“ Minu kogemus ütleb, et kõige rohkem pingutust vajav muudatus, mida uus juht peab tegema, on enda fookuse muutmine – probleemide lahendamiselt ja asjade ärategemiselt teadlikule suhete loomisele ja arendamisele. Selleks on enamasti tarvis arendada ka suhtlemisoskuseid, kuid olulisem veel – muuta oma hoiakuid ja harjumusi. Juhina mõtlema õpetamine ja selle protsessi toetamine on mulle arendajana köitev väljakutse”.

 

Arenguprogrammis osalemise hind osaleja kohta on kokku 1495 eurot, lisandub käibemaks.

Grupi suurus on 8-12 inimest. Osalejad saavad õppematerjalid ja tunnistused.
Koolituse maht on 46 akadeemilist tundi (sellest 40 tundi koolitusel ja vähemalt 6 tundi iseseisvat tööd). Osalejate kirjalikele kodutöödele annavad koolitajad ka personaalset tagasisidet!

Arenguprogrammi korraldus ja osalemise tingimused leiad SIIT.


Suurema arenguhuvi ja keeruliste muudatuste korral pakume arenguprogrammi lõpetanutele kolme individuaalset
coachingusessiooni soodustingimustel.

Arendusfirmal SELF II on unikaalne oskusteave ja pikaajaline uute juhtide arendamise kogemus
erinevatest organisatsioonidest!